Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Jeugdopleiding

het kind als uitgangspunt van jeugdopleiding

Jeugdopleiding is uniek. Een kind is een volwassene in wording maar is het nog niet en het mag als dusdanig niet zo beschouwd en behandeld worden. Het uitgangspunt van opleiding moet het kind zijn.
Sport staat ten dienst van het kind.

Bijgevolg kan en mag men het jeugdvolleybal niet vergelijken met het volleybal voor volwassenen. Jeugd heeft een eigen pedagogische aanpak, een eigen methodiek en een eigen sfeer nodig. De omgang met het kind is daarbij even belangrijk als de sportieve vorming.

de vorming en ontwikkeling van elk kind

Het is de taak van iedere jeugdtrainer om elk kind alle ontwikkelingskansen te geven en het op een zo hoog mogelijk persoonlijk niveau te brengen. Het doel van de trainer is spelers opleiden en geen teams. Jeugdtrainers die vroegtijdig specialiseren, beperken de opleiding en ontwikkeling van jongeren wat kan leiden tot minder speelkansen op volwassen leeftijd.
Bovendien heeft elk kind recht op een veelzijdige opleiding en is het de plicht van elke club die aan jeugdwerking doet en van elke jeugdtrainer om het principe van universaliteit toe te passen op elk kind.
“Doelstelling nummer één is het vormen van spelers en zoveel mogelijk spelers. Niet met de bedoeling om een kampioenenteam te vormen bij de jeugd. De resultaten van de jeugdteams moeten het logisch gevolg zijn van de vooruitgang die de spelers afzonderlijk maken en niet van een proces van selectie en eliminatie om de best mogelijke ploeg te vormen”. (Marco Paolini)

procesgerichte opleiding

Jeugdspelers opleiden is een proces op lange termijn, namelijk ze stapsgewijze alles aanleren opdat ze kunnen evolueren tot spelers die goed zijn in alle onderdelen van hun sport.
Het proces (de ontwikkeling) is op jonge leeftijd belangrijker dan het product (prestatie).
Dit houdt in dat elk kind opgeleid wordt in alle functies van volleybal en dat vroegtijdige specialisatie niet thuis hoort in een jeugdopleiding. Ieder kind leert alles aan, voert alles uit en speelt op alle posities.
Een productgerichte trainer zal de spelers op de training vooral of zelfs enkel die functies laten uitvoeren die de trainer hen toewijst. De aandacht voor ontwikkeling gaat verloren en de trainingen worden niet aangepast aan de noden van het kind.
In een procesgerichte opleiding biedt de trainer een duurzame ontwikkeling aan voor alle aspecten van het spel. De opbouw is het hoofddoel en de weg van de opbouw, niet het succes zelf. Maar hoe beter de procesgerichte begeleiding en hoe langer ze duurt, hoe meer sportief succes men zal oogsten.
Dus zowel een productgerichte als een procesgerichte opleiding zal tot succes leiden maar het uitgangspunt is verschillend. Bij productgericht staat winnen centraal, bij procesgericht staat de polyvalente ontwikkeling van de speler centraal.
De weg naar de overwinning is belangrijker dan de overwinning zelf.
Een jeugdteam dat procesgericht is opgeleid zal na verloop van tijd winnen van een team dat productgericht is opgeleid.

jeugdcompetitie is een middel en geen doel

De wedstrijd moet beschouwd worden als een evaluatiemoment van datgene wat op de trainingen aangeleerd wordt. M.a.w. de coach observeert in welke mate het trainingsthema al dan niet met succes toegepast wordt in een spelsituatie met meer druk (puntenstand, supporters enz.). Aan de hand van deze analyse past de jeugdtrainer eventueel de training (en de doelen) aan in functie van het thema.